RiceGE 7 Data Sources:


[TXT] cDNA.cmt.v7 2018-01-17 14:09 866K [TXT] cDNA.est.v7 2018-01-17 14:09 16816K [TXT] cDNA.rfcc.v7 2018-01-17 14:09 4773K [TXT] cDNA.ricd.v7 2018-01-17 14:09 1073K [TXT] Kitaake.mutants.Deletion.v7 2018-01-18 13:55 8520K [TXT] Kitaake.mutants.Insertion.v7 2018-01-18 12:31 1441K [TXT] Kitaake.mutants.Inversion.v7 2018-01-18 13:55 851K [TXT] Kitaake.mutants.SNP.v7 2018-01-18 12:37 9481K [TXT] Kitaake.mutants.Tandem.v7 2018-01-18 12:36 614K [TXT] Kitaake.mutants.Translocation.v7 2018-01-18 12:35 1214K [TXT] RiceBAC.v7 2018-01-16 11:49 234K [TXT] RiceCDS.v7 2018-01-17 11:35 11572K [TXT] RiceUTR.v7 2018-01-16 12:47 6324K [TXT] T-DNA.affjp.v7 2018-01-17 13:07 4218K [TXT] T-DNA.cirad.v7 2018-01-17 13:07 1559K [TXT] T-DNA.csiro.v7 2018-01-17 13:07 40K [TXT] T-DNA.genoplante.v7 2018-01-17 13:07 406K [TXT] T-DNA.gsnu.v7 2018-01-17 13:07 58K [TXT] T-DNA.ostid.v7 2018-01-17 13:07 91K [TXT] T-DNA.PFG_FSTs.v7 2018-01-17 13:07 6286K [TXT] T-DNA.rifgp.v7 2018-01-17 13:07 44K [TXT] T-DNA.rmd.v7 2018-01-17 13:07 6790K [TXT] T-DNA.ship.v7 2018-01-17 13:07 685K [TXT] T-DNA.trim.v7 2018-01-17 13:07 3606K [TXT] T-DNA.ucd.dSpm.v7 2018-01-17 13:07 774K [TXT] T-DNA.ucd.ds.v7 2018-01-17 13:07 373K [TXT] T-DNA.ucd.v7 2018-01-17 13:07 1147K