Salk Arabidopsis
          1,001 Genomes
NSF Award 0929402  

Kar_1

unsequenced_Kar_1

quality_variant_Kar_1

quality_variant_filtered_Kar_1