Salk Arabidopsis
          1,001 Genomes
NSF Award 0929402  

Bg_2

unsequenced_Bg_2

quality_variant_Bg_2

quality_variant_filtered_Bg_2